fr fr fr en us es es pt br de de Asia Asia EU EU

Energitorn (Svenska)

SOLENERGI OCH VATTEN

http://www.zionit.se/ljusasidan_12-2007.htm

Alternativ energi och sötvatten ur stora torn
Energitorn kallar professor Dan Zavlavsky vid Tekniska Högskolan, Technion i Haifa, sin modell för att alstra stora mängder elkraft i ökenområden enbart med hjälp av solen.
I de jättelika ihåliga plåttornen, 1000 meter höga och 400 meter i diameter alstras vindkraft genom konvektion.
Randibo, un projet Margotweb
Det måste finnas vatten i närheten, antingen saltvatten från havet, eller bräckt vatten från salta källor eller renat avloppsvatten. Energitornen fungerar på följande sätt: Vatten sprutas upptill in i tornet, kyler den ökenvarma luften där som strömmar neråt. Luften får en så hög hastighet vid tornets botten att den kan driva turbiner som i sin tur kan driva elgeneratorer och pumpar.16 öre per kilowattimme
Pumparna kan dels lyfta upp kylvattnet till tornets topp, dels användas för avsaltning av havsvattnet till sötvatten med membranteknik till mindre än halva nuvarande kostnaden per kubikmeter. Arbetet med att utveckla energitornen har nu pågått vid Technion i 15 år och systemet är fullständigt genomräknat. Elen från tornen har beräknats till att kosta inte mer än ca 16 öre per kilowattimme.
Zaslavskys team har identifierad 40 områden på jorden, i Mellanöstern, Australien, Nordafrika, Kalifornien och Mexiko, där det finns förutsättningar för att köra energitornen.
Sedan är det upp till elkraftbolag att exempelvis med ABB:s likströmsöverföring transportera kraften till bebodda områden. Men med tillgång till sötvatten kan även ökenområdena omkring tornen odlas upp.
Det som fattas nu är kapitalstarka investerare som vill satsa på denna form av solenergi.
Israel21c 7 december 2007.
Mer finns i Wikipedia på http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_tower_(downdraft)
Solar Chimneys, Vortex, Energy Towers
Margotweb