fr fr fr en us es es pt br de de Asia Asia EU EU

Turnul de energie în Român

Centrale termice solare cu vânt ascensional

http://www.centralesolare.ro/centrale-termice-solare-cu-vant-descendent/

Acest tip de centrale există doar în stare de concept. Constau dintr-un turn înalt (1000 m) în vârful căruia se extrage energie termică din aerul înconjurător prin pulverizare de apă. Datorită răcirii în urma evaporării, şi a greutăţii apei aerul se va mişca de sus în jos, acţionând turbinele situate la baza turnului. Acest tip de centrală este concepută pentru zonele cu climă caldă şi uscată şi cu mari rezerve de apă.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Central%C4%83_solar%C4%83
Randibo, un projet Margotweb

Solar Chimneys, Vortex, Energy Towers
Margotweb