fr fr fr en us es es pt br de de Asia Asia EU EU

Solar Chimneys

หอคอยแดด(solar tower)

http://e-nett.sut.ac.th/download/AE/AE08.pdf

หอคอยแดด(solar tower)เป็นอุปกรณ์ทางเลือกหนึ่งสำหรับผลิต พลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยแสงแดด หลักการทำงานของหอคอยแดด คือ การให้อากาศภายใต้ “หลังคารับแดด” รับพลังงานความร้อนจาก แสงแดด เพื่อให้ลอยตัวขึ้นยังปล่องสูง ด้วยการไหลแบบการพาความ ร้อนธรรมชาติ(natural convection) จากนั้นใช้กังหันเทอร์ไบน์ดูดซับพลังงานจากการไหลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป[16] ดังรูปที่ 1 รูปที่ 1 ภาพแสดงหลักการทำงานเบื้องต้นของหอคอยแดด ได้มีการนำหอคอยแดดมาใช้ทั้งเพื่ออบแห้งผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้างการหมุนเวียนอากาศโดยวิธีธรรมชาติ(natural ventilation) และเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ในแง่การนำมาใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านี้ ได้ เคยมีการสร้างหอคอยแดดที่มีกำลังผลิตขนาด 50kW ที่ประเทศสเปน โดยกลุ่มวิศวกรชาวเยอรมันซึ่งได้ปฏิบัติงานในช่วงปี ค.ศ. 1981 ถึง ปี ค.ศ. 1989 จุดประสงค์หลักของการสร้างคือ เพื่อพิสูจน์ว่าหอคอย แดดสามารถใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้จริง[7, 8] ซึ่งจากนั้นก็ได้มีการ รายงานผลการศึกษาเชิงทฤษฎีและเชิงตัวเลขจากนักวิจัยในหลาย ประเทศ[1, 6, 12, 14, 15, 17, 18] และขณะนี้ ที่ประเทศออสเตรเลียก็ กำลังดำเนินการโครงการก่อสร้างหอคอยแดดขนาด 200MW ด้วย งบประมาณ A$600 – 700 [13]


-------------

ผมจะตั้งบริษัท solar tower , solar chimney ครับ
http://www.thaivi.com/webboard/archive.php/o_t__t_17692__start_0__index.html

ผมจะตั้งบริษัท solar tower , solar chimney ครับ
เอาไว้ผลิตกระแสไฟฟ้า
มีแค่กระจกหรือพลาสติกแข็งคลุมหลังคา พื้นที่ ซัก 50000 ตรม
แล้วก็ปล่องคอนหรีตหรือเหล็กก็ได้ ที่สุง 100 ม.
นอกนั้น มี มอเตอร์ไว้รับลมร้อนที่สร้างขึ้นโดยสภาพสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นมา
สุดยอด แห่งความคิดครับ เห้นในวิศวกรรมสาร ปี 2548

เยอรมัน มันคิดได้ไง แล้วเอาไปสร้างที่สเปนขนาด 50 MW
ปรากฎว่า สร้างแล้ว work ด้วยครับ

ยอดคนต้องเยอรมัน

เป็นการสร้างสภาพบรรยากาศ ให้บรรยากาศมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น
แล้วไหลเข้าไปปล่อง ด้วยอาศัยความแตกต่างของอุณหภูมิ
ก่อนไหลเข้าปล่อง ก็เอากังหัน+มอเตอร์ ไปดักลมไว้เอาไว้ปั่นมอเตอร์ ไม่มีการใช้ เซลล์แสงอาทิตย์นะครับ

โรงไฟฟ้าแบบนี้ขนาด 200 MW ค่าก่อสร้าง 600 ล้าน U$
แต่ถ้าโรงไฟฟ้าแบบถ่านหินใช้ 4-500 ล้าน U$ แต่โรงไฟฟ้าถ่านหินนี่ ต้องซื้อถ่านหินอยู่เรื่อย รวมทั้งทำให้เกิด CO2

ไปหาอ่านกันเอานะครับ

อ่านแล้วอยากลองสร้างขนาดเล็กๆ แถวทุ่งกุลาร้องให้ดูครับ

ใครเข้าใจเรื่อง มอเตอร์ที่ใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า ช่วยแนะนำหน่อยครับ ว่าทำยังไงเกี่ยวกับการจัดการทางด้านความถี่ของไฟฟ้าที่จะได้ออกมาให้มีความถี่ 50 Hz นะครับ

http://www.vcharkarn.com/vcafe/135575
http://mail.vcharkarn.com/vcafe/135591/1
http://mail.vcharkarn.com/vcafe/135591/2

หอคอยแสงแดด (solar chimney)
หอคอยแสงแดดเป็นเทคโนโลยีการเปลี่ยนพลังงานแสงแดดเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยแรงลอยตัวของอากาศร้อน หอคอยแสงแดดต้องมีหลังคาโปร่งแสงเพื่อรับแสงแดดและถ่ายเทความร้อนให้กับวัสดุรองพื้น วัสดุรองพื้นถ่ายเทความร้อนให้อากาศ อากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้นและเคลื่อนที่ไปที่ปล่องโดยความลาดชันของหลังครับแสงเพื่อหมุนกังหันลมที่ใต้ปล่อง กังหันลมเปลี่ยนพลังงานจลน์เป็นแรงหมุนและเจนเนอเรเตอร์เปลี่ยนแรงหมุนเป็นไฟฟ้าอีกต่อหนึ่ง หลังจากผ่านกังหันลมแล้วอากาศร้อนลอยออกจากปล่องทางด้านบนของปล่อง (Schliach and Schiel, 2001) เจ้าของลิขสิทธิ์เดิมคือ Carlson (1969) ได้กล่าวถึงลิขสิทธิ์ของเขาว่า “A method and means for the generation of power from a controlled air flow, wherein an enclosed air mass is cooled at high altitude below the temperature of the surrounding air. The air is isolated from the surrounding air by means of a large duct. The resulting cooler, denser air flows down the duct toward lower altitude, and the energy of the falling air mass is extracted by means of a turbine generator. (Available online at: http://patft.uspto.gov/netacgi/)” เนื่องจากลิขสิทธ์นี้จดทะเบียนในช่วงที่พลังงานยังราคาถูกจึงยังไม่มีการสร้างโรงงานเชิงพานิช จนกระทั่งลิขสิทธ์หมดอายุไป ปัจจุบันเจ้าของลิขสิทธิ์คือบริษัท Enviromission Limited ได้พัฒนาเทคโนโลยีรุ่นใหม่ขึ้น แม้ยังไม่มีการสร้างโรงงานเชิงพานิชแต่จากโรงงานนำร่องที่ Manzanares ประเทศสเปนได้พิสูจน์แล้วว่าหลักการนี้เป็นไปได้ในเชิงพานิช และคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเมื่อขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้น นอกจากนั้นได้มีโครงการก่อสร้างโรงงานขนาด 200 เมกกะวัตต์ที่ประเทศออสเตรเลีย หลายประเทศในแอฟริกา อินเดีย สหรัฐอเมริกา จีน ได้ให้ความสนใจรวมทั้งประเทศไทยก็มีการวิจัยด้านนี้มาหลายปีแล้ว (Schlaich and Schiel, 2001)


ภาพที่ 1. โรงงานนำร่องหอคอยเย็นที่ Manzanares ประเทศสเปน
ที่มา: Available online at: http://www.green-trust.org/chimney.htm

โครงการนำร่องที่ Manzanares ได้ทดสอบพารามิเตอร์ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นเช่น
1. ทดสอบวัสดุที่ใช้ทำหลังคารับแสงโดยพิจารณาความเหมาะสม ความทนทาน และประสิทธิภาพ
2. ทำการวัดค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบเป็นวินาทีต่อวินาที เช่น อุณหภูมิที่ผิวดิน อุณหภูมิอากาศ ความเร็วลมและความชื้น การโปร่งแสงของวัสดุมุงหลังคา ข้อมูลกังหันลม และข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
3. ทดสอบ storage capacity ในแง่ของอุณหภูมิหลังคารับแสงและความชื้นดิน เพื่อศึกษาการดูดซับและการเก็บความร้อน ได้ทอสอบบริเวณภายใต้หลังคมรับแสงในสภาพดั้งเดิมก่อนจากนั้นราดด้วยยางมะตอยและคลุมด้วยท่อพลาสติกสีดำซึ่งได้เติมของไหลดูดซับความร้อน
4. ทดสอบกังหันลมในหลาย ๆ เรื่อง
5. ศึกษาต้นทุนการบำรุงรักษาและต้นทุนการเดินเครื่องสำหรับแต่ละองค์ประกอบของระบบ นอกจากนั้น ยังได้ใช้แบบจำลองเพื่อจำลองการเดินเครื่องในสภาพเงื่อนไขต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลจากการทดลองเป็นข้อมูลตัวป้อน (PDF file: Available at: http://www.enviromission.com.au)

จากการคำนวณโดยแบบจำลอง โรงงานขนาด 200 เมกกะวัตต์ จะต้องใช้พื้นที่รับแสงเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 กิดลเมตร (พื้นที่ทั้งหมด 38 ตารางกิโลเมตร) และความสูงของปล่อง 1000 เมตร พื้นที่ 38 กิโลเมตร คาดว่าจะสามารถสกัดพลังงานแสงอาทิตย์ได้ประมาณร้อยละ 5 ของปริมาณแสงที่ตกกระทบ เมื่อเปรียบเทียบกับระบบพลังงานแสงเข้มข้น และเซลแสงแดดแล้วประสิทธิภาพสูงกว่ามาก (ร้อยละ 20-40) อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้ได้จาการคำนวณโดยอาศัยข้อมูลจากโรงงานนำร่อง (Available online at: http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_updraft_tower) ผู้วิจัยสนใจศึกษาวิจัยระบบพลังงานแสงอาทิตย์หอคอยแสงแดดเนื่องจากระบบนี้มีประสิทธิภาพต่ำมากเมื่อเทียบกับระบบอื่น ๆ นอกจากนั้นผู้พัฒนาระบบอ้างว่าต้นทุนต่ำ นั่นหมายถึงศักยภาพในการพัฒนา เมื่อเปรียบเทียบกับโซล่าเซล (ประสิทธิภาพสูงถึงร้อยละ 47 สำหรับรุ่นล่าสุด) ซึ่งต้นทุนก็ยังสูงอยู่และเป็นการยากที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพให้สูงกว่านี้อย่างก้าวกระโดด


Solar Chimneys, Vortex, Energy Towers
Margotweb