fr fr fr en us es es pt br de de Asia Asia EU EU

Soltårnet

Verdens største tårn skal lage ren energi

http://www.aftenposten.no/viten/article514179.ece
CATO GUHNFELDT MICHAEL TÖPFFER (tekst)

Midt ute i Australias ødemark skal de bygge verdens høyeste bygning - et gigantisk tårn som blir én kilometer høyt. Det skal på en finurlig måte produsere helt ren energi til over 200000 australske husstander.
Randibo, un projet Margotweb
Det lyder som en ønskedrøm for miljøaktivister, men er på vei til å bli virkelighet.
- Vi må ta vare på den energien som finnes rundt oss. Dette er framtidens energiløsning, sier entusiastene.
I det solfylte Australia holder man på med å avslutte planleggingen og begynne med konstruksjonen av tårnet som med sine 1000 meter blir mer enn dobbelt så høyt som verdens nåværende høyeste bygning, Petronas Towers i Malaysia.
Tårnet er konkretiseringen av et helt nytt prinsipp for å produsere elektrisk kraft.
- Løsningen bygger på temperaturforskjeller, det faktum at varm luft stiger til værs, forklarer Kim Forte, presseansvarlig for selskapet Enviromission, som leder prosjektet. - Det én kilometer høye tårnet, som vil få en diameter på 130 meter, kommer til å stå midt i et gigantisk sirkelformet glasshus, et slags drivhus som får en diameter på hele syv kilometer.

Idéen bak tårnet er like enkel som den er genial: Solen varmer opp luften inne i drivhuset med et tak som omslutter og hever seg rundt tårnet i midten. Siden varm luft stiger, kommer luften til å bevege seg fra drivhuset inn mot tårnet. Det vil i praksis fungere som en skorstein, der den varme luften stiger oppover. I tårnsøylen vil det oppstå et gigantisk sug, og dette suget skal utnyttes av 32 kraftige turbiner som vil begynne å rotere og produsere energi. Ingen miljøfarlige stoffer vil slippes ut. Alt som kommer ut av «skorsteinen» er oppvarmet luft.
Planleggingsdelen av prosjektet er nå i sin sluttfase. I øyeblikket holder man på å spore opp entreprenører som kan bygge et så stort tårn.
- Vi håper å komme i gang neste år. Tårnet skal være ferdigbygget rundt årsskiftet 2006-2007, opplyser Kim Forte.
På sikt planlegges ytterligere en håndfull soltårn rundt omkring i Australia.Prototyp i Spania
Soltårnet er utviklet av den tyske ingeniøren Jörg Schlaich. I 1982 bygget han en 50 kilowatts prototyp i Spania. Dette tårnet er 200 meter høyt og er blitt utprøvd i syv år. Eksperimentet var svært vellykket og ble foranledningen til Australias beslutning om å bygge et tilsvarende, større tårn.
Kjempetårnet kommer til å produsere 650 gigawatt-timer årlig, noe som tilsvarer ca. en sjettedel av hva det svenske atomkraftverket Barsebäck produserer på ett år. Dette skal dekke behovet til cirka 200000 husstander. Samtidig regner australierne med å redusere utslippene av drivhusgasser med 700000 tonn pr. år - som er hva man ville fått med produksjon av en tilsvarende energimengde fra et vanlig kullfyrt kraftverk.
Soltårnet kommer til å generere energi døgnet rundt. Mest effektivt vil det være når solen skinner på dagtid. Det er også da behovet for elektrisk kraft til husstander og industri er størst.

Kostbar energi
Enviromission mener et tilsvarende tårn neppe vil være noen god løsning i kjølige land med full vinter, som for eksempel Norge. Med solen lavt på himmelen en betydelig del av året, vil det bli et problem med oppvarmingen av drivhuset på bakken.
- Australiernes tårn er å regne som et forskningsanlegg i full skala for å innhente erfaring, sier Magnar Førde, direktør for avdeling for energi i det statlige selskapet Enova i Trondheim, som blant annet yter offentlige tilskudd til bruk av alternative energikilder. - Tårnet kan være en interessant løsning for Australia, og vi vil overvåke hva de gjør, blant annet for å lære av dem. I utgangspunktet vil kjempetårnet gi lite energi målt opp mot de høye investeringene. En vindmøllepark med tilvarende energiproduksjon vil bare koste 1,5 milliarder å bygge. Men Australia og mange andre land har ikke så mange valg når det gjelder å utnytte fornybare energikilder som for eksempel vi har i Norge. Man har derfor valgt å utforske utnyttelse av solvarmen på denne måten. Det skal bli interessant å følge dem, sier Førde.
- Australiernes prosjekt lyder interessant, kommenterer rådgiver Hans Otto Haaland i Norges forskningsråd. - Det er alltid viktig å se hva som passer for ulike klimatiske forhold. Tårnet passer nok bedre i Australia enn i Norge med vårt klima. Her hjemme ser vi mer på bygningsintegrerte løsninger når det gjelder soleneregi, både vannbåren og luftbåren, dessuten ulike vindusløsninger der vinduet slipper inn solvarme når man trenger det, alternativt stenger den ute. Også vi vil følge med prosjektet i Australia, sier han.
Australierne skal bygge sitt tårn 65 mil sørvest for Sydney, i Buronga-området. Her finnes det allerede noen små lokalsamfunn. Ifølge Enviromission virker innbyggerne fornøyd med å få en 1000 meter høy «kjempepinne» som nabo. Selskapet ser også store muligheter for å få turister til området.
- Vi tror tårnet kommer til å bli en stor attraksjon, sier Kim Forte.
Man undersøker allerede muligheten for å bygge en observasjonsplattform høyt oppe i tårnet. Knapt noe for folk med høydeskrekk!Australia vil bygge kjempekraftverk
http://www.aftenposten.no/nyheter/miljo/article385009.ece

Australske myndigheter vurderer å bygge et gigantisk oppdrifts-kraftverk i New South Wales. Den kilometer høye skorsteinen skal bli verdens høyeste byggverk - med god margin.
KRISTJAN MOLSTAD
"Soltårnet" skal bli 130 meter i diameter og rage én kilometer opp i luften. Det skal produsere 760 gigawatt-timer i året - nok til å holde 200.000 husstander med strøm.

Skorsteinsprinsippet
Rundt foten av tårnet bygges det et enormt drivhus på syv kilometer i diameter. Når solen varmer opp drivhuset, suges varmluften opp i tårnet. Ved toppen av skorsteinen vil 32 vindturbiner sørge for å forvandle oppdriftsstrømmen til elektrisk energi.
En prototyp av denne typen kraftverk finnes i dag i Manzanares i Spania. Dette tårnet er 200 meter høyt, og for lite til kommersiell kraftproduksjon. Prinsippet er enkelt: Jo høyere tårn, desto mer energi.

Verdens høyeste
Skorsteinen skal etter planen bygges i Wentworth i New South Wales og vil være synlig fra 80 kilometers avstand. Kraftverket vil bli i særklasse det høyeste byggverk som noen sinne er konstruert av mennesker: Dobbelt så høyt som dagens høyeste tårn, fjernsynstårnet i Toronto på 550 meter. Verdens høyeste bygning er i dag de 450 meter høye Petronas Towers i Kuala Lumpur.

Skeptiske miljøvernere
Miljøvernere er likevel skeptiske til planene. De mener prosjektet kan koste mer enn det smaker, og viser til at man med tradisjonelle vindmøller vil kunne produsere like mye strøm for mindre penger.
Selskapet EnviroMission regner med at kraftverket vil koste over 3,6 milliarder krone, men har ennå ikke funnet nok investorer til prosjektet

Solar Chimneys, Vortex, Energy Towers
Margotweb