fr fr fr en us es es pt br de de Asia Asia EU EU

Billig el med tornadokraft

Ett kanadensiskt företag tror sig ha löst energifrågan en gång för alla.
Med tornadokraft.
200 megawatt ska kunna framställas med ett kraftigt korsdrag.


http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article46717.ece
Av: Jan Huss / Publicerad 26 juli 2007

Kraftverket bygger på att en tvåhundra meter bred och femtio meter hög cylinder skapar förutsättningar för kraftiga uppåtvindar, så kraftiga att en tornado uppstår ovanför kraftverket.

Suget som tornadon alstrar används för att låta luft passera turbiner som därigenom alstrar upp till 200 megawatt.

För att starta tornadon har konstruktörerna tänkt använda överskottsvärme från andra industrier. Värme som blåses in med fläktar i cylindern via ventiler i botten. När virvelvinden tilltagit i styrka och blivit självgående ersätts fläktarna av turbiner och tornadons storlek regleras genom att öppna och stänga ventilerna.

Mannen bakom projektet, Louis Michaud, har bildat bolaget AVEtec Energy och lyckats få en del patent kring sin idé, uppger tidningen Toronto Star. Han har inlett ett samarbete med universitetet Western Ontarios vindtunnellaboratorium och studerar nu små prototyper och datorsimuleringar av processerna i "Vortexmotorn".

Kostnaderna beräknas till 60 miljoner dollar men eftersom det samtidigt ersätter en kylanläggning för annan industri kan kostnaden sjunka med upp till 20 miljoner dollar. Elen skulle bara kosta hälften så mycket att framställa som i ett kolkraftverk.

Idén med att ankra fast tornados upplevs inte helt positiv av alla. Vanliga frågor handlar om buller, säkerhet, kontroll, fåglar, flygplan och ren och skär rädsla.

Louis Michaud erkänner att det finns många utmaningar kvar men att dessa är politiska och inte tekniska.

Vad gäller buller hävdar han att dånet från vilda tornados kommer av all bråte de släpar med sig och att det problemet inte kommer att finnas i kraftverket.

Han hävdar vidare att fåglar "vet bättre" än att flyga in i tornados och att flygfria zoner kring kraftverket skulle hålla flygplan skadefria. Vad gäller säkerhet och kontroll så ska inte tornadon, teoretiskt, kunna lämna kraftverket på egen hand eftersom den behöver tillförsel av varm luft.
Av: Jan Huss
-------------------------
Michaud http://vortexengine.ca/
Michaud http://vortexengine.ca/
-
Konstgjord tornado ger billig energi

http://www.illustrertvitenskap.com/Crosslink.jsp?d=184&a=1218&id=9383_10
nr 6/2006, sidan 22

Ny energikälla tämjer våldsamma naturkrafter

Tornador är en av naturens mest destruktiva krafter. Nu vill dock den kanadensiske ingenjören Louis M Michaud utnyttja naturfenomenet i människans tjänst. Han har utvecklat en så kallad "vortexmaskin", som kan utvinna energi ur virvelstormarna. Michaud fick för 30 år sedan idén till en maskin, som kan omvandla tornadons -energi till elektricitet. Hittills har ingenjören endast byggt en prototyp, men en vortexmaskin i full skala kommer att bestå av en 100 meter hög cylinder med en diameter på 200 meter. Tornadon får fart av en värmekälla i cylinderns botten, och när den väl har kommit i gång att snurra kommer den enligt Michaud att hållas igång av sig själv. Liksom i en tropisk storm kommer den varma, fuktiga luften att stiga uppåt och frige energi genom kondensation på 12-18 kilometers höjd. Där bildas ett kraftigt sug ned i cylindern, och det suget kan utnyttjas till att driva turbiner, som ger ström. Många är skeptiska till hur säker vortexmaskinen är, men uppfinnaren fasthåller vid att den kan konstrueras så att risken är minimal att den kraftiga tornadon löper amok.

Solar Chimneys, Vortex, Energy Towers
Margotweb