fr fr fr en us es es pt br de de Asia Asia EU EU

Aprofitar l'energia dels tornats

Aprofitar l'energia dels tornats

http://salvemos-el-mundo.blogspot.com/2008/10/aprofitar-lenergia-dels-tornats.html

L'idea és extreure energia de tornats artificials per a aconseguir electricitat. Un tornat de 160 Km/h pot produir fins a 10 megavats/hora d'energia, com una central elèctrica gran. L'enginyer canadenc Louis Michaud ha inventat una màquina per a fabricar un tornat i generar energia barata i neta. En realitat, no són tornats sinó corrents d'aire ascendents.
Michaud va exhibir un prototip que produïa un cicló de gairebé 2 metres d'altura, i va a construir una versió comercial que serà gairebé el doble d'ampla que un camp de futbol i produirà un vòrtex de 46 metres d'ample i diversos quilòmetres d'altura.
La paret exterior té 20 ventiladors que aspiren l'aire, ho fan passar per unes canonades d'aigua calenta per a caldejar-lo i ho llancen a través d'uns conductes a una càmera interior. Com els conductes estan en angle, l'aire calent comença a girar com un tornat. Es necessiten 2000 megavats per a posar la màquina en marxa, però després no necessita més energia: les turbines treballen mentre al fons de la tempesta la baixa pressió permeti aspirar més aire, que alimenta el tornat. Aquests tornats generarien 200 megavats de electricitat.

http://www.blogger.com/feeds/7898051565197358759/posts/default?start-index=26&max-results=25
http://salvemos-el-mundo.blogspot.com/2008/10/aprofitar-lenergia-dels-tornats.html
Solar Chimneys, Vortex, Energy Towers
Margotweb