fr fr fr en us es es pt br de de Asia Asia EU EU

Pages in Vietnamese about Meteorological Reactors

Các trang trong việt về ḷ phản ứng khí tượng

Solar Tower (Việt) : http://www.21-eme-siecle.com/solar-chimney-vietnamese.php
Artificial Tornado (Việt) : http://www.21-eme-siecle.com/vortex-tower-vietnamese.php
Energy Tower (Việt) : http://www.21-eme-siecle.com/energy-tower-vietnamese.php

Chào mừng đến với trang web này dành cho mô tả của tất cả các loại ḷ phản ứng khác nhau của Khí tượng: ống khói năng lượng mặt trời, năng lượng tháp, vortices, vv, nào nằm trong số 4 có công nghệ năng lượng mặt trời cho các thế hệ máy nhiệt điện.Trang web này không mô tả Dish-Stirling, Trung nhận, Vàng Parabolic Trough các nhà máy điện.Mục đích của trang web này là để mô tả tất cả các nhà máy điện gió nhân tạo: Tornados nhân tạo (Louis Michaud loại), gió nóng updraft nhân tạo (Jorn Schlaich loại), downdraft nhân tạo gió lạnh (Dan Zaslavsky loại), nhưng cũng có tất cả các biến thể (Mountainside , Floating, Bi-Directional, với Tiềm Ẩn nhiệt, và nhiều người khác!).Thật không may, chỉ có một vài trang đă có sẵn trong ngôn ngữ này. Xin vui ḷng, giúp tôi t́m các cuộc thảo luận web trong ngôn ngữ này trên các loại tháp năng lượng mặt trời, hay giúp tôi dịch các ngôn ngữ này trong các trang liên kết đến en français, tiếng Pháp hay tiếng Tây Ban Nha. Rất cám ơn trước.
.

Phụ khác nhau, các loại khí tượng ḷ phản ứng:

UPDRAFT luồng không khí trở lên
Solar Chimney – Schlaich
Flotting – Papageorgiou
Tropical - Bonnelle
Polar - Bonnelle
Flying- Sorensen
Mountainside Chimney - Menard
Greentower - Stellenbosch South Africa 1.5km high
Super Cheminée - Pesochinsky 5km high

DOWNDRAFT luồng không khí xuống dưới
Energy Tower – Zaslavsky – Guetta

MIXED luồng không khí trở lên hoặc xuống
Bi-Directional – Rohatensky
MegaPower Toren / Noordzeetoren -Frank Hoos
Solar Nozzle – Williams

VORTEX xoáy hay cơn lốc xoáy nhân tạo
Vortex - Michaud - Monrad
Vortex - Nazare - Maugis-Sumatel
Self producing Chimney – Coustou – Alary
Vortex – Mamulashvili

Other variants of Meteorological Reactors các biến thể của ḷ phản ứng khí tượngSolar tower associated to algae biodiesel production - James Bowery
Solar Pond Tower - Franklin Hagg
Twistower - Franklin Hagg
Coastal Chimney - David Daudrich
Tower for power co-generation - Tom Bosschaert
Tower in urban and city areas - Tom Bosschaert
Self standing tower - Patrick Nicolas
Solar Pyramid - MSC Power Corp
Solar Minaret - Nazar Hassen

và nhiều người khác ... được phát hiện ngày http://www.solar-tower.org.uk/ en français,
hoặc bằng tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Đức!
_
Vui ḷng sử dụng liên lạc với "" trang để đưa ra đề nghị.
Đừng ngần ngại gửi bất kỳ thông tin mới hoặc tài liệu.
Rất cám ơn trước!

Solar Chimneys, Vortex, Energy Towers
Margotweb