fr fr fr en us es es pt br de de Asia Asia EU EU

Louis Michaud's Vortex or Artificial Cyclone

คลื่นวิทยาการ : เครื่องยนต์พลังทอร์นาโด

http://artsmen.net/content/show.php?Category=technoboard&No=4425

เกริ่นมาอย่างคร่าว ๆ ก็เพื่อที่จะให้คุณผู้อ่านพอมองภาพออก เพราะว่าเรื่องราวที่นำมาฝากในสัปดาห์นี้มีความเกี่ยวข้องกับพายุทอร์นาโดอยู่ไม่น้อย โดยที่เรื่องของเรื่องนั้นมาจากไอเดียของวิศวกรที่ทำงานในโรงงานปิโตรเลียมในประเทศแคนาดา นามว่า Louis Michaud

คุณ Michaud เป็นผู้คิดค้นและบุกเบิกในการสร้าง เครื่องยนต์พลังลมหมุน (Atmospheric Vortex Engine) ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากพายุทอร์นาโด ทั้งนี้ด้วยความคิดที่ว่าลมหมุนที่เกิดขึ้นจากพายุทอร์นาโดนั้น มีความรุนแรงไม่ใช่น้อย ซึ่งถ้าเราสามารถจำลองการเกิดของพายุทอร์นาโดหรือสร้างทอร์นาโด “เทียม” ขึ้นมาได้ เราก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากลมหมุนนั้นมาปั่นกังหันลมที่ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าออกมาเป็นกระแสไฟฟ้าให้เราใช้งานได้เครื่องยนต์ต้นแบบถูกสร้างขึ้นที่มลรัฐยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยรูปทรงลักษณะหอคอยทรงกลมสูง 15 เมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เมตร เครื่องยนต์นี้จำลองการเกิดของพายุทอร์นาโดด้วยการใช้เชื้อเพลิงเผาอากาศที่อยู่บริเวณด้านล่างของหอคอย แล้วปล่อยอากาศร้อนที่เต็มไปด้วยความชื้นตามท่อเข้าไปในนั้น ในทิศทางหรือมุมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเกิดลมหมุนแบบพายุทอร์นาโดมากที่สุด

อากาศที่ผ่านเข้าไปจะถูกเผาให้ร้อนและค่อย ๆ ลอยตัวขึ้น ซึ่งความเร็วในการยกตัวขึ้นของมวลอากาศร้อนนั้นขึ้นอยู่กับความแตกต่างของระดับอุณหภูมิด้วย ถ้ามีความแตกต่างของระดับอุณหภูมิมาก ความเร็วในการยกตัว (กำลังของลมหมุน) ก็จะมากขึ้นตามลำดับ ซึ่งผลการทดสอบจากเครื่องยนต์ต้นแบบพบว่าสามารถจำลองการเกิดของพายุทอร์นาโดที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เมตรได้

สาเหตุที่คุณ Michaud คิดค้นเครื่องยนต์พลังทอร์นาโดนั้นก็เนื่องมากจากการที่เห็นว่าในโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ หรือแม้แต่จากก๊าซธรรมชาติ จะมีความร้อนส่วนเกินที่เกิดจากกระบวนการผลิตเกิดขึ้นและถูกปล่อยออกมาสู่ภายนอกอย่างเปล่าประโยชน์เสมอ

ดังนั้นแทนที่จะสร้างหอหล่อเย็นที่มีราคาแพงที่มีแต่ค่าใช้จ่าย ก็น่าจะหันมาใช้ประโยชน์จากเครื่องยนต์พลังทอร์นาโดที่อาศัยความร้อนส่วนเกินที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า มาหมุนกังหันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าอีกทอดหนึ่ง ซึ่งผลที่ได้ทำให้โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 20 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้ทั้งนั้นเครื่องยนต์พลังทอร์นาโดเครื่องแรกที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้จริง ๆ นั้น คาดว่าจะใหญ่โตกว่านี้มาก คือมีความสูงราว ๆ 100 เมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 400 เมตร ซึ่งพร้อมที่จะดำเนินการสร้างหากว่ามีบริษัทผลิตกระแสไฟฟ้าติดต่อ เข้ามา

จะว่าไปแล้วผลงานชิ้นนี้ได้รับกล่องหรือคำชมไปมากพอสมควร เนื่องจากเป็นผลงานที่มาจากวิธีคิดที่ “ฉลาด” และสามารถนำของที่ถูกทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์มาสร้างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งตัวเทคโนโลยีก็ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนอะไรเกินไปนัก จึงน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจทีเดียว.

สุวัฒน์ เจริญผล
http://www.vcharkarn.com/vcafe/135981
http://202.142.219.4/vcafe/135981

มีเทคโนโลยีพังงานทดแทนอีกชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่า vortex engine ผู้ประดิษฐ์คือนาย Luis Michaud วิศวกรชาวคานาดา เครื่องนี้อาศัยความแตกต่างระหว่าอุณหภูมิของอากาศ โดยประดิษฐ์พายุทอนาโดเทียม ขึ้นแต่บังคับไม่ให้เคลื่อนที่ พายุทอนาโดเทียม สร้างปล่องอากาศสูงถึง 20 กิโลเมตรครับ ซึ่งบนนั้นอุณหถูมิลบถึง 20 องศา

วันหลังจะเล่าให้ฟังว่าจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร แนวคิดของนาย Michaud ก็พัฒนามาจาก solar chimney แต่เป็น chimney ที่ไม่มีปล่องทางกานภาพเท่านั้นเองSolar Chimneys, Vortex, Energy Towers
Margotweb